Künye

Sahibi
Afşın TOPÇU

Hukuk Danışmanı
Av. Bahadır ERDEM Isparta Barosu

Marka Danışmanı
Metin ARIKAYA Akdeniz Denge Patent Ofisi

Genel E-posta
ispartainfo@gmail.com