Regaip kandili orucu hangi gün tutulur?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Hz. Peygamber’in ana rahmine düşmesini ifade eden kutsal gün olan Regaip kandili için oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak da bu tavsiyenin bir gereğidir.

Regaip Kandili, Allah’ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu, günahların affedildiği, duaların kabul edildiği bir gece olduğuna inanılıyor. Bu geceyi ibadet ve dualarla geçirmek, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. İslam’daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaip kandili’nin isim kökü “arzulamak, meyletmek” anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılıyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 yılı Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili’nde oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak da bu tavsiyenin bir gereğidir.

Regaip Kandili orucu, geceyi takip eden gün tutulabileceği gibi, geceden itibaren de tutulabilir. Ancak, geceden itibaren tutulan oruç daha faziletlidir.

Regaip Kandili orucunun sevabı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır ancak, bu gecede oruç tutmanın Allah’ın rahmetini ve mağfiretini kazanmaya vesile olacağı inanılmaktadır.

REGAİB KANDİLİ FAZİLETLERİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya ‘Recebü’l-asabb’ da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına ‘tövbe’ ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili’nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Regaip Kandili’nde yapılması tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

Oruç tutmak: Regaip Kandili’nde oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak da bu tavsiyenin bir gereğidir.

Regaip Kandili orucu, geceyi takip eden gün tutulabileceği gibi, geceden itibaren de tutulabilir. Ancak, geceden itibaren tutulan oruç daha faziletlidir.

Regaip Kandili orucunun sevabı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu gecede oruç tutmanın Allah’ın rahmetini ve mağfiretini kazanmaya vesile olacağı inanılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an-ı Kerim okumak, her zaman için önemli bir ibadettir. Ancak, Regaip Kandili gibi mübarek gecelerde Kur’an-ı Kerim okumanın ayrı bir önemi vardır. Bu gecede Kur’an-ı Kerim okumak, Allah’ın rahmetini ve mağfiretini kazanmaya vesile olur.

Namaz kılmak: Namaz kılmak, İslam’ın beş şartından biridir. Regaip Kandili gibi mübarek gecelerde namaz kılmak, Allah’ın huzuruna çıkmak ve O’nunla yakınlaşmak için önemli bir fırsattır. Bu gecede kılınan namazlar, diğer zamanlardaki namazlardan daha faziletlidir.

Dua etmek: Dua etmek, her zaman için önemli bir ibadettir. Ancak, Regaip Kandili gibi mübarek gecelerde dua etmek, Allah’ın rahmetini ve mağfiretini kazanmak için önemli bir fırsattır. Bu gecede edilen dualar, diğer zamanlarda edilen dualardan daha faziletlidir.

İstiğfar etmek: İstiğfar, günahlardan tövbe etmek demektir. Regaip Kandili gibi mübarek gecelerde istiğfar etmek, Allah’ın rızasını kazanmak için önemli bir fırsattır. Bu gecede edilen istiğfarlar, diğer zamanlarda edilen istiğfarlardan daha faziletlidir.

Sadaka vermek: Sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. Regaip Kandili gibi mübarek gecelerde sadaka vermek, Allah’ın rızasını kazanmak için önemli bir fırsattır. Bu gecede verilen sadakalar, diğer zamanlarda verilen sadakalardan daha faziletlidir.

Allah’ı zikretmek: Allah’ı zikretmek, O’nun varlığını, birliğini ve kudretini hatırlamaktır. Regaip Kandili gibi mübarek gecelerde Allah’ı zikretmek, Allah’ın rahmetini ve mağfiretini kazanmaya vesile olur. Bu gecede yapılan zikirler, diğer zamanlarda yapılan zikirlerden daha faziletlidir.

REGAİP KANDİLİ’NDE ŞÜKÜR NAMAZI DIŞINDA HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, şükür namazının yanı sıra kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Şükür etmek amacıyla kılınan şükür namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır

REGAİP KANDİLİ GECESİ HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet Namazı Regaip Kandili’nde kılabileceğiniz nafile bir namazdır. Bu namaz pek çok kandil gecesinde kılınabilir.

Hacet Namazı’na niyet etmek için “Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya” diye niyet ederiz

Hacet Namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmalıdır. 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınabilir. İlk rekatında Subhaneke, Fatiha Suresi ve ardından 4 adet Ayet’el Kürsi okunur.

Hacet namazı ikinci rekatında ise Fatiha Suresi’nin ardından İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri okunur.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda Ettehiyyâtü +salli +barik okunur.

Hacet namazı 3. Rekâtta ise Subhaneke, Fatiha Suresi ardından Ihlâs, Felâk ve Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta ise Fatiha Suresi’nin ardından Ihlâs, Felâk ve Nas sureleri okunur.

4.Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Eğer 12 Rekat kılmak isterseniz yukardaki kılınışı 12 rekata tamamlayın.

REGAİP KANDİLİ GECESİ TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Gecesi kılabileceğiniz bir diğer namaz ise tesbih namazıdır. Tesbih namazı pek çok kandil gecesi kılınabilir ve nafile bir ibadettir. Akşam ve yatsı arasındaki vakitte kılınabileceği gibi, gecenin her saati de kılınabilir.

Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır.

Tesbih Namazı’na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

Tesbih Namazı şöyle kılınır;

“Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-“Sübhâneke…”‘den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10’ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü…” den sonra, “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”, üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.

REGAİP KANDİLİNE ÖZEL DUA

Üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili hangi dualar edilmeli. Bu özel günde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler “Regaip Kandili duası” merak ediyor. Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan hoca Regaip Kandiline özel dua paylaştı. İşte hicri takvime göre 30 Mart 2017 perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili duası ve ve kandil gecesine özel dualar.,

Ya Rab bizi ana babamızı bütün müminleri hesap gününde himayen de eyle ya Rab.

“Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin.”

Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen lutfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab.

“Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu).”

Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Sen bağışlayan Mevlasın, kulun dileği çoğaldıkça lutfu, bağışı çoğalan mevlasın.

“Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin…”

“Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.”

Ya Rab affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Ya Rab.

“Allahümme barik lena fi recebe ve şa’ban ve belliğna ramazan”

Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan’ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi affeyle lutfeyle Ya Rab…

Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat “Amin” deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..

Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..

Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel’ahirin…Ve Selemun Alel Murselin

Salat sana, selam sana, Ey Allah’ın elçisi

Salat sana, selam sana, Ey Allah’ın sevgilisi

Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım’ızın rızası için el Fatiha…

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Anlamı: “Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. “

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

  1. Regaip kandili orucu hangi gün tutulur? için yorumda bulun

    Regaip kandili orucu hangi gün tutulur? için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Regaip kandili orucu hangi gün tutulur? için ilk yorumu yapabilirsin.