Seçim Güveliği Toplantısı Yapıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri dolayısıyla Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Valiliği’nde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı. Toplantıya tüm ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Toplantıda önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan seçimlerin Isparta genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınan tüm tedbirler yeniden gözden geçirildi.

Isparta il genelinde 330.236 seçmen 1.153 sandıkta oy kullanacak. Seçimler boyunca 2.028 polis ve jandarma görev yapacak.

Bu Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin Isparta il genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınan tedbirleri madde madde sıralayan Vali Baruş’un açıklaması şu şekilde oldu;

A)GENEL TEDBİRLER

1. Vali Yardımcımızın koordinesinde seçimle ilgili tüm gelişmeleri takip etmek üzere Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur.

2.Seçim bölgelerinde görevli kolluk kuvvetleri arasındaki irtibatı sağlamak üzere Emniyet ve Jandarma birimlerinde Kriz Merkezi oluşturulmuştur.

3.Seçimlerle ilgili ilimizde geçmiş yıllara ait olaylar ve ilimizle ilgili olası güncel risklere göz önüne alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgeleri esasıyla İl Seçim Güvenlik Planları hazırlanmıştır.

4.Seçim güvenliğine ilişkin il genelindeki planlanan tedbirleri teyit etmek ve ilave tedbirleri değerlendirmek üzere 29.12.2023 günü Valiliğimiz koordinesinde (1) toplantı yapılmıştır.

5.Isparta genelinde kritik öneme haiz tesisler ile hassas noktalara ilişkin güvenlik tedbirleri alınmıştır.

6.Isparta merkez ve ilçelerindeki seçim faaliyetleri bağlamında gerçekleşen miting ve ziyaretlere ilişkin her türlü tedbir titizlikle alınmış; etkinliklerde kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

7.İlimizdeki seçim irtibat büroları ve siyasi parti ofislerinin güvenliği için ekip ve bekçi devriyeleri görevlendirilmiştir.

8.Sosyal Medya Platformlarındaki seçim suçları ile provokatif paylaşımları takip etmek üzere Bilişim personeli görevlendirilmiştir.

9.Seçim için kolluk personeline, YSK kararları ve uygulamaya ilişkin mevzuata dair 1 sefer yüz yüze ve 1 sefer de dijital iletişim platformları üzerinden hizmet içi eğitim verilmiştir.

10.Kolluk personelinin izinleri seçim güvenliği ve işleyişte zafiyet oluşturmayacak şekilde planlanmıştır.

11.Sportif faaliyetlerde provakatif ve suiistimalin önlenmesi amacıyla İl Spor Güvenlik Kurulunca gerekli önlemler alınmıştır.

12.Isparta genelindeki 11 (PTS), 92 (KGYS) kamerası ve 3 (Mobil- PTS) ile sandık alanı ve çevresinde bulunan kameraların durumu aktif ve faal olduğu teyit edilmiştir.

13.Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları seçimde kullanılmak üzere hazır duruma getirilmiştir.

14.Seçim günü alkollü içki satışı, içki sunulması ve içirilmesine dair mekan ve ticarethanelerin denetim ve kontrolü için planlama yapılmıştır.

15.Oy pusularının Seçim Kuruluna teslimi ve geri toplanması esnasındaki her aşamada görev yapacak refakatçı kolluk personeli planlanmıştır.

16.Seçim günü meteorolojik şartlara göre görevli personelin, sandık ve seçim pusulalarının ulaşımı için gerekli tedbirler alınmıştır.

17.Seçimlerde sayım ve dökümlerinin yapılacağı alanlara ilişkin güvenlik tedbirleri planlanmıştır.

18.Pazar günü Özel Halk Otobüslerinin 06:30-24:00 saatleri arasında devam etmesi planlanmıştır.

19.Her türlü toplumsal olay ihtimaline karşı il genelinde yeteri kadar kolluk kuvveti belirlenmiş ve takviyeleri de planlanmıştır. Isparta genelinde polis ve jandarma sorumluluk alanlarında toplam 248 ekip ve 2.028 kolluk personeli görevlendirilmiştir.

20.112 Acil Çağrı Merkezinde seçimle ilgili ihbarları titizlikle takip etmek ve ivedilikle değerlendirmek üzere gerekli planlama yapılmıştır.

B) SANDIK ÇEVRESİNDE ALINAN TEDBİRLER

1. Sandıkların taşınması, görevli personelin intikali için sandık alan ve çevresinde oluşacak parklanma ihtiyacına dair alanlar belirlenmiş, ulaşım ve erişim kolaylığı için gerekli düzenlemeler seçim kurulu başkanlıklarıyla da istişare edilerek planlanmıştır. Ayrıca Sandık kurulu başkanlarının seçimle ilgili ilave taleplerini almak ve ivedilikle yerine getirmek üzere Emniyet ve Jandarma görevlileri koordine edilmiş ve irtibatlandırılmıştır.

2.Sandık alanlarındaki kamera/aydınlatma sistemleri, jeneratör ihtiyaçları tespit edilerek faal duruma getirilmeleri sağlanmış; CK Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketince gerekli tedbirler aldırılmıştır.

3.Sandık çevresi ve sandık bölgesinde görevli ve yetkili olmayan kimselerin bulunmasına mani olmak, seçmen iradesinin baskıyla etki altına alınmasına yönelik girişimleri önlemek, oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişini önlemek, seçim günü Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışındakilerin silah taşımasını men etmek üzere yeteri kadar ekip oluşturulmuştur.

C) SANDIKLARIN İNTİKALİNDE ALINAN TEDBİRLER

1. Sayım tamamlandıktan sonra düzenlenecek tutanak, sandık ve torbaların intikalinde güzergahta güvenlik ve trafik tedbirleri planlanmış olup, refakatçi kolluk görevlisi ve sandık başkanı birlikte göreve tahsis edilmiş araç yada kişisel araçla Seçim Kuruluna intikali sağlanacaktır.

2. Oyların sayımı tamamlandıktan sonra sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği Seçim Kurulu Binası ve çevresinde güvenlik tedbirleri planlanmıştır.

3. İl Seçim Kurulu Binasının girişine Kabul Noktası oluşturularak, gelen sandık başkanları sırayla ve kontrollü bir şekilde içeriye alınacaktır.

4. Seçim günü Oy Pusulaları tesliminde sandık başkanları ve beraberindeki sandık görevlilerinin şahsi araçları için Valilik otoparkı ve Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi otoparkı kullanılacaktır.

5. 31 Mart Pazar günü Kapatılacak Cadde ve Sokaklar belirlenmiştir;

a) 6 Mart caddesi (Tümen kavşağından başlamak üzere Orduevi önünden Belediye Başkanlığı önüne kadar)

b) Ülkü sokak (116 cadde girişinden, Halil Hamit Paşa Kütüphanesi İstikametine doğru)

c) Türk Telekom arkası (Yusuf Özbey sokak, 1001 sokak)

d) İstasyon Caddesi (Atatürk Stadyumundan Valilik istikametine doğru)

SEÇİM GÜNÜ YASAK DAVRANIŞLAR

1. Hileli faaliyetlerde veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit ederek Sandık Kurullarının toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mani olmak.

2. 31 Mart saat:18.00’den sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapmak veya bu maksatla yayınlarda bulunmak veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretle propaganda yapmak veya asılsız şayialar çıkarmak,

3. 31 Mart saat:18.00’den sonra konutlara işyerlerine veya taşıtlara, partilere veya adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asmak veya yapıştırmak,

4. Seçmenlerin bir köy veya bir mahalleden veya bir meskûn mahalden veya sair yerlerden sandık yerine gelmelerine mani olmak,

5. Seçim günü, sandık seçmen listesinde kayıtlı olan seçmenin, sandığın konulduğu bina, yapı veya bunların müştemilatına girmesine veya oy kullanmasına, kanuna aykırı biçimde engel olmak,

6. Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmamak veya herhangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunmak veya bunlara teşebbüs etmek,

7. Seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs etmek, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs etmek,

8. Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy sandığının yerini değiştirmek, oy sandığını yerinden kaldırmak, oy sandığını açmak, oy sandığını çalmak veya tahrip etmek veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını almak veya değiştirmek,

9. Oy kullanmaya gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atmak veya attırmak,

10. Sandık çevresinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkışmak, oyların sayım ve dökümü veya tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışmak,

11. Kurullarca düzenlenen ve oy verme ve seçim neticelerini gösteren tutanakların asıl suretlerini yırtmak, bozmak veya kaldırmak,

12. Oy verme günü sabah saat:06.00’ dan gece saat:24.00’ a kadar umuma açık yerlerde ispirtolu içki vermek, satmak veya içmek veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satmak veya satın almak, Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

13. Oy verme günü saat 06.00’ dan gece saat:24.00’e kadar emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

14. Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır.

15. Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz.

16. Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilciler, seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler. Medya mensuplarının sandık çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir.

17. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler.

18. Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır.

19. Sandık Kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasaktır. Ancak sandık kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı görüşmeler bu hükmün dışındadır.”

Vali Baruş konuşmasın sonunda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ilimiz, ilçelerimiz, köylerimiz ve mahallelerimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirlerle ilgili sunumlar yapıldı.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

  1. 31 Mart Mahalli İdareler Seçim Güveliği Toplantısı Yapıldı için yorumda bulun

    Seçim Güveliği Toplantısı Yapıldı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Seçim Güveliği Toplantısı Yapıldı için ilk yorumu yapabilirsin.